Tour de France opdatering

Opdatering Tour de France

På lørdag den 2. juli 2022 fra kl. ca. 11.00 til 17.00 vil alle tilkørselsveje til Osvejen være  spærret og det vil kun være muligt at krydse vejen på cykel eller til fods. Se f.eks Kalundborg Kommunes hjemmeside her , eller gå direkte ind på trafikkortet , hvor man kan se, hvor vejafspærringerne er .

 

Tips til en god placering

Hvis man ikke vil nøjes med at få et lynglimt af rytterne, når de passerer på Osvejen, kan det anbefales, at man enten  vælger det skarpe sving nord for Osvejen, hvor rytterne styrter ned ad Urhøjvej og skal dreje skarpt til højre ind på Osvejen, svinget i sydenden af Osvejen, hvor den går over i Brovejen eller svinget, hvor Brovejen går over i Reersøvej.

Hvis man har en cykel og vil op til svinget ved Urhøjvej, kan man køre over den lille bro (stemmeværket ) ved østenden af Kanalvej, følge stien og holde til højre ad Risengen og  Østvej og derefter følge Åmarksvej hele vejen ud til Osvejen – så er man der næsten.

Vil man ud til Reersøvej drejer man til højre inden den lille bro og kører ad stien over Halleby å til man ser den første vej til venstre ind i sommerhusområdet. Den følger man helt op til Dr. Magrethes Vej, drejer til højre, og så er man der næsten.

 

Her er der arrangeret stor cykelfest med storskærme og muligheder for fortæring.

God fornøjelse

 

Tour de Storebælt

Lørdag den 11. juni gennemføres Danmarks største motionscykelløb. Ruten fra Kalundborg mod syd  følger Tour de France ruten, dvs. cyklisterne kører ad Urhøjvej, Filipsdalvej, Osvejen, Brovejen og mod syd ad Reersøvej.

Ruten er ikke afspærret, men da der forventes at deltage op mod 10.000 cyklister, må man forvente, at det vil være meget svært at komme til og fra vores område  om eftermiddagen fra kl. 14.00 til 18.30.

I kan se flere oplysninger på Tour de Storebælts hjemmeside her

Sukkerkanalen og strandens udseende

 

Foto Michael Bo Hansen

 

Foto Michael Bo Hansen

 

Som de fleste sikkert har bemærket, er kanalens udløb drejet voldsomt mod syd og har ædt sig kraftigt ind mod klitterne. Bestyrelsen har nu to gange henvendt sig til Kalundborg Kommune for, som hidtil, at få gravet udløbet lige ud mod vest. Dette har kommunen ikke ønsket at gøre.

Hvis I er interesseret i at se, hvordan udløbet “oprindeligt” har set ud, kan I finde et næsten 70 år gammelt luftbillede (1954),  så gå ind på Krak . Ude  i vinduet til højre vælger I “Hybrid etc” og her “luftfoto 1954” Til slut skriver I jeres jeres adresse i vinduet til venstre.

God fornøjelse

 

 

 

Påske og toiletter

Der er altid en vældig trafik af slamsugere herude i Påskedagene, og den treårige tømning af spildevandstankene foregår vist først i 2023. Det er måske derfor en god ide lige at kontrollere tanken, hvis man venter mange gæster i Påskeferien. Det koster kassen, hvis den stopper til på en helligdag.

Gå ind på vores hjemmeside under “Miljø og Teknik” og se, hvad man kan gøre.

 

Sukkerkanalen oktober 2021

 

Efter det sidste stormvejr er Sukkerkanalen nu helt lukket. Bestyrelsen er i dialog med Kalundborg Kommune om snarest at få udgravet kanalen i overensstemmelse med de servitutter, som kommunen selv engang har fået tinglyst vedrørende udløbets forløb, hvilket efter det foreløbigt oplyste, er en direkte udgravning med en bredde på 2 m. Hvis nogen er i tvivl, er man meget  velkommen til selv at kontakte kommunen.

Fællesareal Ågårds Ejerlaug

Ågårds Ejerlaug ejer et fællesareal ud mod stranden, som alle medlemmer frit kan benytte, hvis man naturligvis tager hensyn til naboerne. Arealet har matrikelnummer 101b, som vist på  kortet.

I kanten af vores område ud mod stranden, har Ejerlauget opstillet 3 bænke som frit kan benyttes af alle.