Vores veje er blevet repareret

Som I sikkert har set, er vores veje blevet afrettet og der er lagt nyt grus på – så pas godt på dem.

Vi havde engang et medlem, som boede for enden af en af vores veje og derfor mente, at at hun ikke behøvede at overholde fartbegrænsningerne  – den gælder altså ikke !

Så derfor:  Pas på børn, hunde og andre vilde dyr, og når det bliver tørt, kan det vel ikke være meningen, at vores medlemmer skal få sand mellem tænderne, hvis de sidder på terrassen for at få deres eftermiddagskaffe.

Vandledninger og vandspild

Vores vandværk har konstateret, at der er utætheder i vores vandledninger. Det er  de nu er i gang med at opspore.

Det er jo sådan, at ledningsbrud udenfor vores vandmålere er en omkostning for vores vandværk, og dermed for os alle, mens hvis utæthederne er sket indenfor, skal man selv betale for det vand. der siver ud.

Det kan derfor være en god ide lige at kontrollere om ens  fine elektroniske vandmåler står på nul, når man har lukket for alt vand.

Hvis man er kommet til at smide brugsanvisningen væk, kan man hente et eksemplar hos sekretæren på Østre Ågårdsvej 7

 

Fibernet. Sådan kan det også foregå

Når man lægger fibernet ind i vores område, kan det foregå på flere måder, men men når det skal lægges ind hos sekretæren, så kræver det selvfølgelig det helt svære grej – nemlig styret underboring- for der er nemlig langt og der er mange træer !

 

 

Når maskinen er rigget til, starter den stille og roligt med at bore samtidig med, at den automatisk sætter den ene borestang efter den anden i maskinen. Hvis I vil se, hvordan det foregår, så se her

 

 

 

Mens maskinen arbejder går der en mand foran med et lille apparat, som viser hvor boret er, og som fortæller operatøren på maskinen hvad vej han skal styre boret, så det kommer uden om de største trærødder.

 

 

Og sådan fortsætter boret – bag om sekretærens carport – hvorefter det stille og roligt med centimeters nøjagtighed drejer ind i et lille hul, der er gravet op af muren, hvor kablet skal ind. Borespidsen er den lille dims, der ligner en graveske, og som man kan se der stritter ud under en gammel tagplade.

 

Så binder man plasticrøret fast til enden af borestangen og så kører maskinen bare baglæns, mens den trækker borestænger og plasticrør med sig ud til vejen. Det ser sådan ud

 

 

 

Til slut putter man det tynde orange plasticrør, som skal indeholde selve fiberledningen, ind gennem det installerede plasticrør og så kan man stort set ikke se, at der har været nogen.