Området

På bestyrelsesmøderne taler vi ofte og med stigende bekymring om den forandring, som vores tidligere så særegne fyrreplantage er undergået i de senere år.

I strid med gældende regler og deklarationer fældes der træer, sås græsplæner og beplantes med vækster, der ikke er naturlige for området.

Bestyrelsen henstiller indtrængende til ejerne, at de dels læser og respekterer nedenstående dokumenter, og at nye ejere allerede ved købet orienteres om bestemmelserne.

Her kan du læse (Specielt dokumenterne 1 og 2 har stor vigtighed):

1) Udstykningsdeklarationen fra 1964 

Udstykningsplan 1964

Nye ejere har formodentlig fået en tinglyst detaljeret plan over området, hvoraf bl.a. fremgår både afstande og oversigtsdeklarationer. Hvis I er i tvivl, så kontakt bare sekretæren på pen@kronmark.dk


2) Plantevejledning
3) Beskæring til fællesvej
4) Beskæring