Ejerlauget

Grundejerne er pligtige medlemmer af foreningen og til at følge dens beslutninger og anvisninger. Dermed sikres en beskyttelse af områdets særegenhed. Bestyrelsesarbejdet er frivilligt og grundlæggende baseret på varetagelse af FÆLLES INTERESSER. Respekt for, og hensyntagen til hinanden og området, er nøgleord i bestyrelsens aktiviteter.

Ågårds Ejerlaug omfatter ejendomme, der befinder sig på vejene: Osvejen, Østre Ågardsvej, Vestre Ågårdsvej, Voldstien, Træskostien, Kanalvej og Østre Egevej. Der føres dagligt tilsyn med området og ejendommene!

Ejerne bedes venligst huske løbende at meddele/opdatere kontaktoplysninger, herunder e-mailadresser, til ejerlaugets sekretær pen@kronmark.dk

Bestyrelse

Formand: Frederikke Kroon (VO 09) Henningsens Allé 6, 2900 Hellerup, tlf. 20 92 70 60 fkroon@yahoo.com

Næstformand: Michael Hemmingsen (VÅ 04) Carinaparken 1A, 3460 Birkerød, tlf. 28 80 92 00 michem@adslhome.dk

Kasserer: Ole Hansen (ØE 11) Granlunden 10, 4632 Bjæverskov, til. 56 87 00 31 – 50 58 49 21 lisolehansen@gmail.com

Sekretær og Webmaster: Poul Erik Nielsen (ØÅ 07) Østre Ågårdsvej 7, Bjerge Sydstrand, 4480 Store Fuglede, tlf. 40964137 pen@kronmark.dk

Vejformand: Lars Bruhn (ØE 18) Vester Søgade 18, 2.tv, 1601 København V, tlf. 20 69 49 05, larzbruhn@gmail.com

Bruno Kjær Jensen, (VO 01) Fasanvej 4, 4400 Kalundborg, 59 51 69 58, birgitjensen@ka-net.dk

Sten Rasmussen (ØE 05) Knevelsvej 31, 4300 Holbæk, 20 31 70 66 sejr@image.dk

Suppleant Jørgen Arnam-Olsen (VO 11) Roligheden 4, Svallerup, 4400 Kalundborg, tlf. 59 59 72 90 – 24 62 10 45 jao@arnam-olsen.dk