Trafik og skiltning

 

Af hensyn til børnenes sikkerhed – og støveriet- skal hastigheden på sidevejene til Osvejen holdes på maks. 20 km/t

Hjælp hinanden med at respektere det hensyn, også for jeres egen skyld. Der er mange rådyr i området, og de kender ikke færdselsreglerne. Husk også at informere jeres gæster.

 Nye 20 km skilte er nyligt opsat.

Beskæring af beplantning

For at sikre uhindret trafik på vores private fællesveje i udstykningen, skal beplantningen langs vejene beskæres, så også renovationsvogne, brandbiler, slamsugere og lastbiler kan komme frem, uden at blive ødelagt.

De nærmere retninglinier fremgår af en vejledning fra Kalundborg Kommune, som kan læses  her