Ødelæggelse af klitterne ud for Ågårds Ejerlaug

Som nogle måske allerede  har bemærket, er toppen af klitten på en større strækning ud for vores fællesareal forsøgt bortgravet. Gravearbejdet skulle angiveligt være sket for at forbedre udsigten til havet.

Ejerlaugets bestyrelse anmeldte omgående gravearbejdet til Kalundborg Kommune, som har besigtiget skaderne.

Den ansvarlige for skaderne har efterfølgende i et vist omfang retableret klitten. Kalundborg Kommune har herefter genbesøgt området, og har fremsendt orientering til Kystdirektoratet, som i henhold til Naturbeskyttelsesloven er Miljø- og Fødevareministeriets myndighed på området.

Ejerlaugets bestyrelse tager på det skarpeste afstand fra ulovlig selvtægt udført af ejerlaugets medlemmer, og tilsvarende forhold vil uophørligt blive anmeldt til myndighederne med krav om straf.

Hvis enkelte medlemmer stadig skulle være i tvivl, skal bestyrelsen henvise til Naturbeskyttelseslovens paragraf 15, stk. 1, som klart forklarer, at terrænændringer m.v.  er forbudt, og i væsentlige  tilfælde straffes med bøde, jf. lovens paragraf 89. Loven kan læses her

 

 

Sukkerkanalen vinteren 2018 -2019

Sukkerkanalens udløb er som bekendt en evig kilde til forundring. I begyndelsen af januar 2019 blev kanalen forsøgt gravet ud, som man kan se på nedenstående billede.

 

Desværre holdt det ikke så længe, så den sidste dag i janur så kanalen mere ud som et udtørret flodleje Australien – og så må I leve med, at den gamle sekretær rystede lidt på hånden. Se videoen herunder

Tilsyn Januar 2019

Vores tilsyn har ikke registreret uregelmæssigheder i form af indbrud eller lign. i januar måned, og det kan vi jo kun glæde os over.

Hvis der stadig er nogen, der har glemt at lukke for vandet,  er det nok på tide at få det gjort. Nu er det jo godt nok Kyndelmisse, men kun halvdelen af vinteren er gået.

“Stormfloden” ved Bjerge Strand

Årets første storm Alfrida har, som de fleste sikkert har læst, medført en mindre stormflod i de Indre Danske Farvande. På de følgende billeder kan I se, hvordan vores kyst hele tiden ændrer sig.

 

Sådan så her ud den 21. december 2018

 

Og den 29. december 2018

 

Den 1. januar 2019 så kysten såden ud.

 

Og i dag den 2. januar 2019 blev det pludselig højvande.

 

Kanalen blev til en flod.

 

Som man kan se, har vandet været oppe på stien på den nordlige side af kanalen.

 

Men kønt er det, når solen skinner.

Årets gang ved kanalen

Sommeren 2018 har været ekstrem varm og tør – det samme har efteråret. Der er derfor ikke meget vand i hverken Tissø,  Halleby Å og således heller ikke i kanalen.

 

2. juli 2017

 

28. juli 2018

4. oktober 2018 Kanalen gravet ud.

23. oktober 2018

 

4. november 2018

 

22. november 2018

 

22. november 2018

 

26. november 2018

 

En lille morale kunne være: Mennesket ændrer naturen og naturen ændrer mennesket – og så fremdeles omvendt.

Fibernet til Bjerge Sydstrand ?

Efter det sidste kuldsejlede forsøg på at få fibernet til området, har flere beboere vist interesse for at få gang i projektet igen.

Som det ser ud nu, har Fibia særlig udvalgt et område ved  Reersø og omegn til etablering af fibernet, hvis interessen er stor nok !.

Jeg har været så letsindig at melde mig som fiberambasadør og har forsøgt at kontakte Fibia for at få en indikation af, om det er realistisk, at vi vil kunne få fibernet og hvor mange interesserede, der i givet fald skal være, før der sker noget. Dog uden held.

Jeg vil derfor opfordre alle til, hvis I på nogen måde i fremtiden kunne tænke jer  at få fibernet, at vise deres interesse. Så kan det jo  være, at de vågner op.

Det gøres ved at gå ind på Fibias hjemmeside    -checke om I kan få fibernet –  og udfylde en interessetilkendegivelse. Det koster ikke noget.

Sekretæren

Vagtordning igangsat

Den 15. oktober 2018 blev årets vagtordning igangsat. Det betyder, at vores tilsyn resten af vinteren foregår på tilfældige tidspunkter i løbet af ugen.

Hvis man vil sikre sig yderligere mod indbrud, kan det anbefales, at man installerer en husalarm med sirene, som sandsynligvis er det mest effektive, f.eks. dinalarm