Tour de Storebælt

Lørdag den 11. juni gennemføres Danmarks største motionscykelløb. Ruten fra Kalundborg mod syd  følger Tour de France ruten, dvs. cyklisterne kører ad Urhøjvej, Filipsdalvej, Osvejen, Brovejen og mod syd ad Reersøvej.

Ruten er ikke afspærret, men da der forventes at deltage op mod 10.000 cyklister, må man forvente, at det vil være meget svært at komme til og fra vores område  om eftermiddagen fra kl. 14.00 til 18.30.

I kan se flere oplysninger på Tour de Storebælts hjemmeside her

Sukkerkanalen og strandens udseende

 

Foto Michael Bo Hansen

 

Foto Michael Bo Hansen

 

Som de fleste sikkert har bemærket, er kanalens udløb drejet voldsomt mod syd og har ædt sig kraftigt ind mod klitterne. Bestyrelsen har nu to gange henvendt sig til Kalundborg Kommune for, som hidtil, at få gravet udløbet lige ud mod vest. Dette har kommunen ikke ønsket at gøre.

Hvis I er interesseret i at se, hvordan udløbet “oprindeligt” har set ud, kan I finde et næsten 70 år gammelt luftbillede (1954),  så gå ind på Krak . Ude  i vinduet til højre vælger I “Hybrid etc” og her “luftfoto 1954” Til slut skriver I jeres jeres adresse i vinduet til venstre.

God fornøjelse

 

 

 

Påske og toiletter

Der er altid en vældig trafik af slamsugere herude i Påskedagene, og den treårige tømning af spildevandstankene foregår vist først i 2023. Det er måske derfor en god ide lige at kontrollere tanken, hvis man venter mange gæster i Påskeferien. Det koster kassen, hvis den stopper til på en helligdag.

Gå ind på vores hjemmeside under “Miljø og Teknik” og se, hvad man kan gøre.

 

Sukkerkanalen oktober 2021

 

Efter det sidste stormvejr er Sukkerkanalen nu helt lukket. Bestyrelsen er i dialog med Kalundborg Kommune om snarest at få udgravet kanalen i overensstemmelse med de servitutter, som kommunen selv engang har fået tinglyst vedrørende udløbets forløb, hvilket efter det foreløbigt oplyste, er en direkte udgravning med en bredde på 2 m. Hvis nogen er i tvivl, er man meget  velkommen til selv at kontakte kommunen.

Fællesareal Ågårds Ejerlaug

Ågårds Ejerlaug ejer et fællesareal ud mod stranden, som alle medlemmer frit kan benytte, hvis man naturligvis tager hensyn til naboerne. Arealet har matrikelnummer 101b, som vist på  kortet.

I kanten af vores område ud mod stranden, har Ejerlauget opstillet 3 bænke som frit kan benyttes af alle.

Brandfare

Som I sikkert har opdaget, har vi ikke fået meget regn i den seneste tid og tørkeindekset er højt. Der er derfor stor risiko for brand i plantagen. Undgå enhver form  for åben ild ude på grundene og det gælder alt lige fra henkastning af cigaretskod over haveblus til engangsgrills og meget mere, som I kan læse om på brandfare.dk