Julestormen Urd

Vores tilsyn har i dag været rundt i området og har ikke konstateret større synlige skader. Der er tilsyneladende ingen større væltede træer, som har kunnet beskadige bygninger og udhuse. Det er vist kun sekretærens læhegn, der er væltet.

‘Det er stadig højvande, og strand er der ikke meget af, som I kan se på de følgende billeder:

dsc01662

 

dsc01667

 

Vandstanden i Kanalen og i Halleby å er høj, men der er ikke risiko for at vandet når ind på vores område. Man skal dog ikke forsøge sig med en tur over “Den hvide bro”

dsc01671

 

dsc01675

 

 

Tilsyn i oktober

Der har ikke været meldinger om indbrud og lign. i oktober.

Vi har nu alle fået nye elektroniske vandmålerere.

Husk at tappe vand af huset og lukke for vandet i målerbrønden inden vinter. Det kan måske også være en ide at aflæse målerstanden. Hvis I skulle have et akut problem, kan I kontakte sekretæren  pen@kronmark.dk , så kan han måske hjælpe.

Landliggerudvalget

Landliggerudvalget er et dialogforum mellem Kalundborg Kommune og ejere af sommerhuse i sommerhusområderne beliggende i Kalundborg Kommune.

Landliggerudvalget består af repræsentanter fra Kalundborg Kommune og og 9 sommerhusområder, hvoraf Bjerge Strand og Ornum er et af dem.

Hvert år afholdes et stormøde, som det ene år har repræsentanter for kommunens sydlige sommerhusområder og det det næste år for de nordlige i områder.

Den 24. september 2016 var der stormøde for kommunens sydlige sommerhusområder, hvor repræsentanter for vores ejerlaug deltog. På mødet blev der behandlet en række emner af relevans for vores område.

Nedenfor findes referat, indlæg og spørgsmål og svar fra mødet

referat

Oplæg om Natura 2000

Spørgsmål og svar

Hvis I vil se mere om Landliggerudvalgets opgaver og arbejde, så prøv at se på Kalundborg Kommunes hjemmeside og søg på landliggerudvalget

Ny hjemmeside

Vi har lavet en ny hjemmeside. Den er stadig under opbygning, så I må bære over med os, hvis der mangler noget.

Adgangen for medlemmer er blevet lidt nemmere. Login finder I til højre på den øverste bjælke. I skal nu kun indtaste det gamle lange brugernavn (user name) for at komme ind på siden.  Hvis I skulle have glemt det, så kontakt sekretæren på pen@kronmark.dk

Naturpark Åmosen

Naturpark Åmosen

Bestyrelsen bestyrelsen har besluttet at melde ejerlauget ind i støtteforeningen til projektet “Naturpark Åmosen”. I projektet ønsker man at inddrage Sukkerkanalen tilkulturelle og rekreative formål. Bestyrelsen vil derfor via et medlemsskab sikre, at vores interesser tilgodeses bedst muligt. Besøg projektets hjemmeside på naturparkaamosen.dk