Tilsyn i oktober

Der har ikke været meldinger om indbrud og lign. i oktober.

Vi har nu alle fået nye elektroniske vandmålerere.

Husk at tappe vand af huset og lukke for vandet i målerbrønden inden vinter. Det kan måske også være en ide at aflæse målerstanden. Hvis I skulle have et akut problem, kan I kontakte sekretæren  pen@kronmark.dk , så kan han måske hjælpe.