Beskæring af beplantning langs veje

For at sikre uhindret trafik på vores private fællesveje i udstykningen, skal beplantningen langs vejene beskæres, så også renovationsvogne, brandbiler, slamsugere og lastbiler kan komme frem, uden at blive ødelagt.

De nærmere retninglinier fremgår af en vejledning fra Kalundborg Kommune, som kan læses  her