Stormen Ingolf

Selv om der blev konstateret vind af orkanstyrke ved Kalundborg, er der ikke umiddelbart sket de store skader i vores område. Mindre grene og kviste er blæst af træerne og et par mindre rådne træer er væltet, men ellers ser det næsten ud som det plejer. Som I kan se, står vandet i kanalen står højt og kommunen har  lukket stigbordet ved broen ved Halleby Å. DMI varsler stort højvande i aften og i nat, men normalt påvirker det ikke vores område. Hvis der skulle ske uventede oversvømmelser af Halleby Å, vil vi forsøge at give jer en orientering på vores hjemmeside.

 

DSC02094

Kanalens udløb 29-10-2017 kl. 12:00

DSC02097

Den lille bro 29-10-2017 kl. 12:07

DSC02104 til hjemmeside

Den lille bro 29-10-2017 kl. 17:29

DSC02112

Den lille bro 29-10-2017 kl. 22:47. Bemærk at vandstanden faktisk har være ca. 20 cm højere end den er her.

DSC02106

Den lille bro 29-10-2017 kl. 22:44 set fra vores side af kanalen