Vores udstykning

Sådan bevarer og vedligeholder vi området

Vi har med stigende bekymring set den forandring, som vores tidligere så særegne fyrreplantage er undergået i de senere år.

I strid med gældende regler og deklarationer fældes der træer, sås græsplæner og beplantes med vækster, der ikke er naturlige for området.og

Bestyrelsen henstiller indtrængende til ejerne, at de dels læser respekterer nedenståend
e dokumenter, og at nye ejere allerede ved købet orienteres om bestemmelserne.

Her kan du læse (Specielt dokumenterne 1 og 2 har stor vigtighed):

1) Udstykningsdeklarationen fra 1964
2) Plantevejledning
3) Beskæring til fællesvej
4) Beskæring