Nedre Halleby Å

Nedre Halleby Å har sit udspring i Tissø og løber ud i Storebælt i vandområdet Flasken. Til vandløbet hører også Sukkerkanalen, som afgrænser vores udstykning mod nord.

Vedligeholdelse og anvendelse foregår på baggrund af et vandløbsregulativ som kan læses her

Det er forbudt at fiske i selve Nedre Halleby Å uden tilladelse. Tilladelserne administreres af Halleby Å Sammenslutningen. Hvis I er interesserede i fiskemulighederne, så gå ind på deres hjemmeside og læs meget mere.