Ågårds Ejerlaug

Velkommen til Ågårds Ejerlaugs hjemmeside, hvor du kan finde relevant information – som grundejer eller med anden interesse for vores dejlige sommerhusområde ved Bjerge Sydstrand.

Ågårds Ejerlaug omfatter ejendomme, der befinder sig på vejene:

Osvejen, Østre Ågårdsvej, Vestre Ågårdsvej, Voldstien, Træskostien, Kanalvej og Østre Egevej. Der føres dagligt tilsyn med området og ejendommene!

 

Privatlivspolitik

Ågårds Ejerlaug overholder dansk lovgivning om beskyttelse af digitale personlige opysninger. Se ejerlaugets privatlivspolitik her: Ågårds Ejerlaug Privatlivspolitik 2024

 

Mere om Ågårds Ejerlaug

Udstykningen tilhørte oprindeligt herregården Ågård, som ligger umiddelbart syd for Nedre Halleby Å’s afløb gennem Sukkerkanalen ud i Storebælt – ved Bjerge Sydstrand i Jammerland Bugt mellem Reersø og Asnæs.

Området  ligger i en ældre plantage med fyrretræer, men løvgrønt har i årenes løb gjort sit indtog i stigende omfang. Stranden udmærker sig ved sin renhed, uberørthed og rene sandbund, og vi har næsten altid badevand i BLÅT FLAG kvalitet.

Vi mener, at det er vigtigt, at vi alle forsøger at bevare så mange af de oprindelige naturmæssige værdier i vores udstykning, som har karakteriseret området i mange år, og som har gjort området til et af de mest attraktive udstykninger på Storebæltskysten.

Vi har forståelse for, at der sker en udvikling i området, både  i den naturlige plantevækst  og fordi der utvivlsomt i fremtiden vil sker en en mere intensiv anvendelse af  sommerhusene og vores omgivelser. Folk får mere og mere fritid, klimaet bliver mildere og det bliver mere og mere attraktivt for pensionister at tage fast ophold herude.

Omvendt ønsker vi ikke vores dejlige område omdannet til et parcelhuskvarter, hvor området fuldstændigt mister det naturlige præg, som er årsagen til at folk finder området attraktivt.

Læs mere om vores område og hvordan vi arbejder på både at bevare og udvikle vore område