Sukkerkanalen og strandens udseende

 

Foto Michael Bo Hansen

 

Foto Michael Bo Hansen

 

Som de fleste sikkert har bemærket, er kanalens udløb drejet voldsomt mod syd og har ædt sig kraftigt ind mod klitterne. Bestyrelsen har nu to gange henvendt sig til Kalundborg Kommune for, som hidtil, at få gravet udløbet lige ud mod vest. Dette har kommunen ikke ønsket at gøre.

Hvis I er interesseret i at se, hvordan udløbet “oprindeligt” har set ud, kan I finde et næsten 70 år gammelt luftbillede (1954),  så gå ind på Krak . Ude  i vinduet til højre vælger I “Hybrid etc” og her “luftfoto 1954” Til slut skriver I jeres jeres adresse i vinduet til venstre.

God fornøjelse