Invitation til plantagedag 25. april 2020

Alle medlemmer af Ågårds Ejerlaug inviteres hermed til plantagedag lørdag den 25. april 2020 kl. 10.00. Se vedlagte invitation.

I forbindelse med arrangementet er der udarbejdet en lille folder om området med gode råd til bevarelse og beplantning.

På grund af den aktuelle influenzaepidemi vil vi naturligvis, såfremt myndighederne fortsat anbefaler det, være nødt til at aflyse arrangementet. I vil i så fald blive orienteret på e-mail.