Stærkt forøget brandfare i plantagen

På grund af den fortsatte tørke, er der stærkt stigende risiko for, at den mindste uforsigtighed med åben ild kan føre til alvorlige brande i vores plantage.

Desværre har vi konstateret, at der stadig er tankeløse mennesker i området, som gladeligt  griller med åben grill i det tørre græs på grunden.

Bestyrelsen skal derfor indtrængende opfordre til, at alle beboere følger myndighedernes forbud mod alle former for åben ild i området, og at I forklarer, hvem I måtte låne huset til, at det er dødsens farligt, hvis man ikke overholder forbudet. Samtidig skal vi opfordre til, at I venligt informerer gæster omkring parkeringspladsen om forbudet, og at det kan få alvorlige konsekvenser, hvis de er årsag til en brand.

Hvis man endelig skal grille, så gør det med en gasgrill eller lukket grill og kun på en fliseterrasse med så stor afstand til græs som muligt – og husk at have en haveslange liggende i nødstilfælde.

Til Slut: Selv om der kommer en enkelt byge, er faren ikke overstået, så gå altid ind på Kommunens hjemmeside og hold jer orienteret.