Afbrændingsforbud

Fra onsdag den 4. juli 2018 er der indført afbrændingsforbud i hele Kalundborg Kommune, altså også for vores område.

Det betyder, at alle former for åben ild på vores åbne arealer er forbudt, dvs også havefakler, grill på græsset, udsmidning af brugte grillkul og cigaretskod m.m.

Vær især opmærksom på, hvor I parkerer, fordi bilens katalysator kan antænde græsset nedenunder, som måske ikke har været slået siden engang før tørken satte ind.

Følg med i de aktuelle retningslinier på Kalundborg Kommunes hjemmeside  https://www.kalundborg.dk/Borger/Veje_teknik_og_milj%C3%B8/Vestsj%C3%A6llands_Brandv%C3%A6sen/Afbr%C3%A6ndingsforbud.aspx

og husk at give beskeden videre til familien eller hvem, I måtte låne huset ud til her i sommervejret