Vejvedligeholdelse

Vores entreprenør Kempe har igangsat årets vedligeholdelse af vores veje. Vejene bliver afrettet 2 gange årligt, og der bliver ialt fyldt 30 m3 nyt grus på i år.

Som I kan se, er der forskellige steder i området udlagt grusbunker, som er beregnet til supplering på vejene.

Så hvis der alligevel i løbet af året opstår huller i vejene, måske på grund af for høj hastighed eller ekstra belastning i forbindelse med nybyggeri, opfordrer bestyrelsen til, at man i en ledig stund tager sin trillebør, henter lidt grus i bunkerne og fylder de opståede huller op. Det er både til glæde for een selv, for de andre beboere på vejen og for Ejerlauget, som sparer medlemmerne for ekstaudgifter til ekstra vedligeholdelse.