Fibernet til Bjerge Sydstrand

Lokalrådet for Gørlev og Omegn, som er initiativtager til projektet, har oplyst, at der meget snart kommer en afgørelse om projektets gennemførelse. Formanden Jonas Henriksen vurderer umiddelbart, at projektet vil kunne gennemføres. Man kan følge projektet på lokalrådets facebook side  fb.com/lokalraad4281 , hvor der kommer nyt, så snart man hører fra Fibia.

Vi håber at kunne fortælle mere på den kommende generalforsamling.

Husk generalforsamling 2017

Husk at vores Ejerlaug afholder den årlige generalforsamling søndag den 20. august 2017 kl. 10.00 på “Strandpubben”.

Materialet til generalforsamlingen er  udsendt til alle medlemmer, men kan også findes på vores hjemmeside under “login for medlemmer”.

Hvis I skulle have glemt jeres login, kan I bare kontakte sekretæren på adressen “pen@kronmark.dk”

 

Gode råd i sommerferien

Selv om sommeren måske ikke hidtil har vist sig fra sin bedste side, så håber vi nu på solrigt og tørt vejr. Så derfor et par gode råd.

 

1: Pas godt på jeres børn og børnebørn på stranden, især ved fralandsvind, hvor luftmadrasser og badebolde har det med at stikke til søs.

2: Åben ild i området er forbudt, så lad være med at tænde bål, stille grill, haveblus, fakler og andre brandbare ting  i græsset. Det er heldigvis mange år siden vi har haft brande i området og det vil vi gerne sikre fortsætter.

3: Kør forsigtigt på vores veje. Der er både børn og især rådyr, som pludselig kan finde på at krydse vejene.

4: Hold jeres hunde i snor både på vejene og på stranden. Der er mange, både voksne og børn, der synes det er skræmmende, hvis der kommer løse hunde farende imod een, selv om I måske selv synes, at jeres hunde er så søde og ikke gør noget. Det er jo iøvrigt forbudt og kan være forbundet med et betragteligt erstatningsansvar, hvis der går noget galt.

 

Kort sagt: Pas godt på jer selv og vis hensyn til alle i vores område.

 

 

Sct. Hans ved Bjerge Strand

Det er en gammel tradition, at Ejerlauget hvert år til Sct. Hans tænder bål på stranden, og selv om vejret i år måske ikke var det  bedste, var der alligevel en del medlemmer, som trodsede regnen.

Sct hans bål deltagere 2017

Scr. hans bål det utændte 2017

Sct hans bål 2017

Sct hans bål henning slukker 2017

Sct hans bål slukket

Tak til Nimia Elena for billederne

 

Tømning af bundfældningstank

Hvis jeres kloak (bundfældningstank) løber fuld – og det kan jo ske ved festlige lejligheder – så er alt håb ikke ude.

Man kan altid hos kommunen bestille en akut tømning. Hvis man bestiller en hverdag inden kl. 13 tømmes inden for et døgn for den “beskedne” pris af kr. 775 . Hvis man bestiller efter kl. 13 koster det kassen, kr. 2300.

Hvis man gør det lørdag, søndag og helligdag koster det også kr. 2300.

Tømningen kan bestilles på kommunens hjemmeside på Tømningsordning

Stormfloden

Vandet stod højt i Jammerland Bugt og kanalen, så kommunen havde lukket helt for stigbordet for enden af Kanalvej for at forhindre tilbageløb til Halleby Å. Vandet står dog stadig højt i åen, men ingen hos os har fået våde fødder.

 

dsc01687

dsc01688

 

Stranden ser nu næsten ud som den plejer, efter vandet er faldet igen.

dsc01683

 

GODT Nytår

Julestormen Urd

Vores tilsyn har i dag været rundt i området og har ikke konstateret større synlige skader. Der er tilsyneladende ingen større væltede træer, som har kunnet beskadige bygninger og udhuse. Det er vist kun sekretærens læhegn, der er væltet.

‘Det er stadig højvande, og strand er der ikke meget af, som I kan se på de følgende billeder:

dsc01662

 

dsc01667

 

Vandstanden i Kanalen og i Halleby å er høj, men der er ikke risiko for at vandet når ind på vores område. Man skal dog ikke forsøge sig med en tur over “Den hvide bro”

dsc01671

 

dsc01675