Årets gang ved kanalen

Sommeren 2018 har været ekstrem varm og tør – det samme har efteråret. Der er derfor ikke meget vand i hverken Tissø,  Halleby Å og således heller ikke i kanalen.

 

2. juli 2017

 

28. juli 2018

4. oktober 2018 Kanalen gravet ud.

23. oktober 2018

 

4. november 2018

 

22. november 2018

 

22. november 2018

 

26. november 2018

 

En lille morale kunne være: Mennesket ændrer naturen og naturen ændrer mennesket – og så fremdeles omvendt.

Fibernet til Bjerge Sydstrand ?

Efter det sidste kuldsejlede forsøg på at få fibernet til området, har flere beboere vist interesse for at få gang i projektet igen.

Som det ser ud nu, har Fibia særlig udvalgt et område ved  Reersø og omegn til etablering af fibernet, hvis interessen er stor nok !.

Jeg har været så letsindig at melde mig som fiberambasadør og har forsøgt at kontakte Fibia for at få en indikation af, om det er realistisk, at vi vil kunne få fibernet og hvor mange interesserede, der i givet fald skal være, før der sker noget. Dog uden held.

Jeg vil derfor opfordre alle til, hvis I på nogen måde i fremtiden kunne tænke jer  at få fibernet, at vise deres interesse. Så kan det jo  være, at de vågner op.

Det gøres ved at gå ind på Fibias hjemmeside    -checke om I kan få fibernet –  og udfylde en interessetilkendegivelse. Det koster ikke noget.

Sekretæren

Vagtordning igangsat

Den 15. oktober 2018 blev årets vagtordning igangsat. Det betyder, at vores tilsyn resten af vinteren foregår på tilfældige tidspunkter i løbet af ugen.

Hvis man vil sikre sig yderligere mod indbrud, kan det anbefales, at man installerer en husalarm med sirene, som sandsynligvis er det mest effektive, f.eks. dinalarm

 

Indbrud ved Bjerge Sydstrand

Der har desværre i den seneste tid været et par indbrud i vores område.

Vi skal derfor opfordre til, at man sikrer sit hus mod indbrud så godt som muligt.

Vi skal samtidig opfordre alle, som færdes i vores område, til at være opmærksom på mistænkelige personer og varevogne, som færses i området på ”mærkelige” tidspunkter af døgnet, specielt hvis de parkerer på parkeringspladsen ved Kanalen.

Kanalen genåbnet

Hvad naturen ikke kunne den 14. august 2018

 

Det kunne Kalundborg Kommune den 16. august 2018

 

Og for at give det hele et lidt historisk perspektiv, går vi lige ca. 10 måneder tilbage i tiden og ser hvordan det så ud dengang, nemlig den 10. september 2017.

 

Og sådan så den ud 3 uger senere den 1. oktober 2017. Historien gentager sig altså.

Beskæring af beplantning langs veje

For at sikre uhindret trafik på vores private fællesveje i udstykningen, skal beplantningen langs vejene beskæres, så også renovationsvogne, brandbiler, slamsugere og lastbiler kan komme frem, uden at blive ødelagt.

De nærmere retninglinier fremgår af en vejledning fra Kalundborg Kommune, som kan læses  her