Nu kommer Fibiabilen endelig til Bjerge Sydstrand

Som mange sikkert opdagede, blev Fibias arrangement i Påsken ved Sukkerkanalen desværre aflyst på grund af sygdom. Vores Lokalråd har igen gjort en ihærdig indsats over for Fibia, så nu kommer Fibiabussen til Bjerge Sydstrand to gange i maj.

Første gand bliver Store Bededag, fredag den 17. maj fra 11:00 – 13:00

Anden gang bliver Kr. Himmelfartsdag, torsdag den 30. maj fra 11:00 – 13:00

Begge dage på parkeringspladsen ved Sukkerkanalen

Fibia har lovet, at de begge dage bliver til alle fremmødte har fået svar. Så mød op, hvis I er interesserede i forbedrede internet- og tv-forbindelser.

Fibias fiberbil kommer til Bjerge Sydstrand Påskedag.

Fibias fiberbil kommer til Bjerge Sydstrand Påskedag.

Søndag den 21. april fra kl. 10:00 til 17:00
Bilen er parkeret på parkeringspladsen ved Sukkerkanalen.

Fibias fibernet er nu tilsyneladende gravet ned lige på den anden side af broen over Halleby Å, og Gørlev og Omegns Lokalråd har derfor fået Fibias bil til at besøge Bjerge Sydstrand, se vedhæftede fil.

Fibia går først igang med at etablere nettet, når er et tilstrækkeligt antal potentielle brugere, så hvis I er interesserede, men bare har glemt det, så gå med det samme ind på Fibia.dk og meld jeres interesse. Hvis I stadig er i tvivl om fibernettets betydning for vores område , så er der rig mulighed for at stille spørgsmål til Fibia Påskedag.

Fiskeyngel og fiskeri i Kanalen

I forrige weekend blev der udsat flere hundrede små havørreder i Kanalen  ved parkeringspladsen. Mie og Gert fra Østre Egevej har taget et par videoer, så  I kan se her, hvordan det foregår. Og sådan ser en lille havørred ud.

 

Udsætningen af ørredyngel  er et led i det landsdækkende fiskeplejeprogram, hvor Gørlev Sportsfiskerforening og Hallebyåens Sammenslutning  står for udsætning af ca. 15.000 stk. yngel  i Halleby Å i 2019. De små fisk er op til 13 cm store, og ideen er selvfølgelig, at de små havørreder senere svømmer ud i havet, hvor de vokser sig store og bagefter vender tilbage til åen, hvor de gyder, og danner grundlag for en fast fiskebestand til glæde for naturen og lystfiskerne.

Man kan frit fiske i Kanalen og i havet, hvis man har lystfiskertegn

Det koster kr. 185,00 årligt for voksne, men fiskeri  er gratis for børn und 18 år og for folk over 65 år. Hvis man vil fiske i selve Halleby Å, skal man være medlem at en sportsfiskeriforening,  f.eks. Gørlev Sportsfiskerforening.

Der er således rige muligheder for forældre, børn og børnebørn for at få en rigtig naturoplevelse i vores område næsten hele året.

Allerede i weekenden 11. og 12. maj er der hornfiskefestival i Kalundborg www.hornfiskefestival.dk  og i efterårsferien arrangerer Gørlev Sportsfiskerforening en masse aktiviteter med fiskemuligheder for alle i Tissø og ved kysten.  Herom senere.

 

Ødelæggelse af klitterne ud for Ågårds Ejerlaug

Som nogle måske allerede  har bemærket, er toppen af klitten på en større strækning ud for vores fællesareal forsøgt bortgravet. Gravearbejdet skulle angiveligt være sket for at forbedre udsigten til havet.

Ejerlaugets bestyrelse anmeldte omgående gravearbejdet til Kalundborg Kommune, som har besigtiget skaderne.

Den ansvarlige for skaderne har efterfølgende i et vist omfang retableret klitten. Kalundborg Kommune har herefter genbesøgt området, og har fremsendt orientering til Kystdirektoratet, som i henhold til Naturbeskyttelsesloven er Miljø- og Fødevareministeriets myndighed på området.

Ejerlaugets bestyrelse tager på det skarpeste afstand fra ulovlig selvtægt udført af ejerlaugets medlemmer, og tilsvarende forhold vil uophørligt blive anmeldt til myndighederne med krav om straf.

Hvis enkelte medlemmer stadig skulle være i tvivl, skal bestyrelsen henvise til Naturbeskyttelseslovens paragraf 15, stk. 1, som klart forklarer, at terrænændringer m.v.  er forbudt, og i væsentlige  tilfælde straffes med bøde, jf. lovens paragraf 89. Loven kan læses her

 

 

Sukkerkanalen vinteren 2018 -2019

Sukkerkanalens udløb er som bekendt en evig kilde til forundring. I begyndelsen af januar 2019 blev kanalen forsøgt gravet ud, som man kan se på nedenstående billede.

 

Desværre holdt det ikke så længe, så den sidste dag i janur så kanalen mere ud som et udtørret flodleje Australien – og så må I leve med, at den gamle sekretær rystede lidt på hånden. Se videoen herunder

Tilsyn Januar 2019

Vores tilsyn har ikke registreret uregelmæssigheder i form af indbrud eller lign. i januar måned, og det kan vi jo kun glæde os over.

Hvis der stadig er nogen, der har glemt at lukke for vandet,  er det nok på tide at få det gjort. Nu er det jo godt nok Kyndelmisse, men kun halvdelen af vinteren er gået.

“Stormfloden” ved Bjerge Strand

Årets første storm Alfrida har, som de fleste sikkert har læst, medført en mindre stormflod i de Indre Danske Farvande. På de følgende billeder kan I se, hvordan vores kyst hele tiden ændrer sig.

 

Sådan så her ud den 21. december 2018

 

Og den 29. december 2018

 

Den 1. januar 2019 så kysten såden ud.

 

Og i dag den 2. januar 2019 blev det pludselig højvande.

 

Kanalen blev til en flod.

 

Som man kan se, har vandet været oppe på stien på den nordlige side af kanalen.

 

Men kønt er det, når solen skinner.

Årets gang ved kanalen

Sommeren 2018 har været ekstrem varm og tør – det samme har efteråret. Der er derfor ikke meget vand i hverken Tissø,  Halleby Å og således heller ikke i kanalen.

 

2. juli 2017

 

28. juli 2018

4. oktober 2018 Kanalen gravet ud.

23. oktober 2018

 

4. november 2018

 

22. november 2018

 

22. november 2018

 

26. november 2018

 

En lille morale kunne være: Mennesket ændrer naturen og naturen ændrer mennesket – og så fremdeles omvendt.

Fibernet til Bjerge Sydstrand ?

Efter det sidste kuldsejlede forsøg på at få fibernet til området, har flere beboere vist interesse for at få gang i projektet igen.

Som det ser ud nu, har Fibia særlig udvalgt et område ved  Reersø og omegn til etablering af fibernet, hvis interessen er stor nok !.

Jeg har været så letsindig at melde mig som fiberambasadør og har forsøgt at kontakte Fibia for at få en indikation af, om det er realistisk, at vi vil kunne få fibernet og hvor mange interesserede, der i givet fald skal være, før der sker noget. Dog uden held.

Jeg vil derfor opfordre alle til, hvis I på nogen måde i fremtiden kunne tænke jer  at få fibernet, at vise deres interesse. Så kan det jo  være, at de vågner op.

Det gøres ved at gå ind på Fibias hjemmeside    -checke om I kan få fibernet –  og udfylde en interessetilkendegivelse. Det koster ikke noget.

Sekretæren